REGISTERINFO

Svenska företagsuppgifter

Produkter

företagsuppgifter
KOMPLETT DABATAS

Beställ en komplett databas med färska uppgifter för samtliga svenska företag, organisationer, föreningar och myndigheter. Gör egna obegränsade urval av företagsuppgifter till dina kampanjer.

företagsuppgifter
EGET URVAL

Gör själv ett urval från vårt register och beställ direkt till Sveriges garanterat lägsta pris. Du får samtliga tillgängliga uppgifter såsom adress, telefonnummer, e-post, verksamhetsområden osv.

Alla företagsuppgifter du behöver

Vårt register innehåller alla uppgifter som du behöver för en lyckad kampanj såsom utdelningsadress, namn på företrädare, telefonnummer osv. Det innehåller också över 360,000 e-poster. Du kan själv enkelt välja ut de målgrupper som passar för din kampanj, exempelvis genom att filtrera på verksamhet & SNI-kod, registreringsår, omsättning & resultat, antal anställda