DATABAS MED FÖRETAGSREGISTER

Obegränsat antal urval från företagsregister med alla Sveriges företag och organisationer

Beställ en komplett databas med hela vårt företagsregister. Innehåller färska uppgifter för samtliga svenska företag, organisationer, föreningar och myndigheter. Våra register uppdateras kontinuerligt med uppgifter från Bolagsverket, Skatteverket och SCB.

Obegränsat antal kampanjer

Du behöver inte göra något urval utan blir ägare till samtliga uppgifter i hela företagsregistret. Innehåller alla företag och organisationer till en rimlig kostnad. Därefter kan du själv göra de urval av företagsuppgifter som du önskar från vårt registret.

Alla uppgifter inklusive e-post, adress och telefonnummer

Företagsregistret innehåller all information som du behöver för en lyckad kampanj såsom utdelningsadress, namn på företrädare, telefonnummer osv. Det innehåller också över 360,000 e-poster. Du väljer själv ut de målgrupper som passar för din kampanj, exempelvis genom att filtrera på verksamhet & SNI-kod, registreringsår, omsättning & resultat, antal anställda m.m. För bostadsrättsföreningar kan du även sortera på antal lägenheter och storlek. Här kan du se vad som ingår.

Alla bolagsformer ingår

Vårt företagsregister innehåller uppgifter från aktiebolag, filialer och andra utländska bolag registrerade i Sverige, alla föreningar inkl. ekonomiska föreningar och bostadsrättsföreningar, enkla bolag, handelsbolag, kommanditbolag, stiftelser, myndigheter, fonder m.m.

Flera format inklusive lättanvänd databas

Du får samtliga uppgifter i flera format, som Excel och textformat. Du får också uppgifterna som en databas till programmet EconExact som är ett kraftfullt verktyg med massor av funktioner för att hantera företagsuppgifter. Programmet kan laddas ner, installeras och användas kostnadsfritt.

Företagsregister