VAD INGÅR?

Läs här om vilka uppgifter som ingår vid beställning av komplett databas

Nedanstående uppgifter finns i vårt register i den mån de är tillgängliga. Om inte annat framgår från prislistan får du samtliga av oss tillgängliga uppgifter vid beställning. När du beställer en en komplett databas får du uppgifterna i flera format, inklusive enkel textfil och som databas till EconExact.

Registret innehåller uppgifter från aktiebolag, filialer och andra utländska bolag registrerade i Sverige, föreningar, ekonomiska föreningar, bostadsrättsföreningar, enkla bolag, handelsbolag, kommanditbolag, stiftelser, myndigheter, fonder m.m.

Uppgift
Företagsnamn
Organisationsnummer
e-post*
Utdelningsadress
Besöksadress
Telefonnummer
Bolagsform
Registrerad för F-skatt
Registrerad för moms
Registrerad som arbetsgivare
VD för bolag
Styrelsemedlemmar
Antal lägenheter**
Genomsnitt kvm/lägenhet**
Revisor
SNI (Verksamhetskoder)
Verksamhetsbeskrivelse
Registreringsår
Omsättning senaste året
Resultat efter finansnetto senaste året
Årets resultat senaste året
Tillgångar senaste året
Antal anställda
Faxnummer
Hemsida (adress)*
Koncern